GDPR för WordPress – sajter

Guiden är framtagen för att belysa dom viktigaste delarna i Dataskyddsförordningen GDPR som berör dig som har din webbplats på WordPress-plattformen.

GDPR träder ikraft den 25 maj 2018.

Guiden GDPR för WORDPRESS går att läsa i din smartphone, på surfplattor och i datorer och består av nio kapitel.

Guiden lägger stort fokus på vad du behöver tänka på inför den nya Dataskyddsförordningen när du har din webbplats på WordPress-plattformen.

Kursen är gratis!