GDPR för företag och organisationer

Guiden är framtagen för att belysa dom viktigaste delarna i Dataskyddsförordningen GDPR som berör dig som företagare.

GDPR träder ikraft den 25 maj 2018.

Guiden GDPR för FÖRETAG/ORGANISATIONER går att läsa i din smartphone, på surfplattor och i datorer och består av nio kapitel.

Guiden lägger stort fokus på vad du som företagare behöver tänka på inför den nya Dataskyddsförordningen.

Kursen är gratis!