Många svenskar tänker använda sina GDPR-rättigheter

EU:s nya dataskyddsförordning (“General Data Protection Regulation”, GDPR) träder i kraft 25 maj i år. Förordningen innebär bland annat att EU-medborgare har rätt att begära ut all personlig data som företag samlar om dem, vilket kan innefatta allt från namn, adress och telefonnummer till köphistorik och var en person för tillfället befinner sig.

En ny undersökning som genomförts på uppdrag av CRM-leverantören Pegasystems (Pega) visar att svenskarnas kunskap om GDPR fortfarande är låg – endast en av fem (20 procent) känner till den nya förordningen.

Men informerade om vad de nya rättigheterna innebär uppger fyra av fem (79 procent) att de sannolikt kommer be företag att få se, begränsa eller radera personliga uppgifter.

Att kunna begära ut vilken data ett företag har samlat ser hälften av de tillfrågade (50 procent) som den största styrkan med GDPR – följt av möjligheten att få sina data raderade (23 procent) och att få reda på när deras data används för automatiskt beslutsfattande (8 procent).

Nästan hälften av svenska företag ännu inte redo
En separat undersökning på uppdrag av Pega bland chefer på svenska storföretag att nästan hälften av företagen (45 procent) ännu saknar strategi och processer för att kunna efterleva GDPR.

E-kurser om GDPR

Boka Telefonrådgivning om GDPR