HTML5 har nu blivit officiell webbstandard

World Wide Web Consortium (W3C) meddelar att specifikationerna för HTML5 nu blivit officiell webbstandard.

”Enligt organisationen W3C  kan HTML5 snart komma att bli ISO-standard. Men arbetet med att utveckla koden fortsätter framför allt när det gäller säkerhet, strömmade tjänster och distribution av information.”

Godkännandet innebär ett viktigt steg för W3C:s och organisationens arbete med att standardisera webben.

Därmed nås en milstolpe efter sju år, där många personer har lagt ned hårt arbete för att göra en W3C-standard av HTML.

Dess genomslag har samtidigt reducerat betydelsen av plug in-moduler som Adobe Flash och Microsoft Silverlight, samt även Flash-spelaren. Apple har exempelvis bannlyst Flash och satsar helt på HTML5 i sina IOS-baserade apparater.

– Såväl HTML som Javascript kan köras på allt från telefoner till klockor, bildskärmar och även bilar. Själva interoperabiliteten innebär en oerhört stor fördel, säger webbens grundare, Tim Berners-Lee, till IDG News.

Förutom att HTML5 har inneburit en övergång från statiska webbsidor till att göra sajter till programmerbara plattformar som kan köras många typer av enheter, ligger den också bakom en stor del av webbutvecklingen, med responsiv design och allt fler visuella effekter.

HTML5 är i praktiken ett samlingsbegrepp för språket HTML för att definiera webbsidor, mallspråket CSS 3 för att effektivisera användningen av HTML och programmeringsspråket Javascript.

Läs mer här