Telefonrådgivning debiteras med 250 kr (inkl. moms) per påbörjad 20 minuters period.

Kent Rosqvist

 

Boka telefonrådgivning

Kontaktuppgifter

Fakturaunderlag

Betalningsvillkor: 10 dagar netto

Faktura skickas till ovanstående e-post efter genomförd telefonrådgivning.

*) Obligatorisk